Ana Múñoz

Jurista i mediadora, membre del projecte Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona (www.bcn.coop) i membre de la Comissió d'Economies Feministes de la XES (www.xes.cat).