Albert Quintana Oliver

Professor d'ESO i associat de la Facultat de Ciències de l'Educació a la Universitat de Girona.