Què és

Els últims anys, el municipalisme –ja sigui des dels pobles, des de les ciutats o des de les regions metropolitanes– està prenent força i legitimitat com a aposta política per fer front a un sistema econòmic injust que provoca desigualtats i amenaça l’estabilitat ecològica, per fer front també a la crisi del sistema polític actual que s’allunya de les demandes de la gent, i a l’auge de l’extrema dreta basada en la por i la diferenciació. A l’estat espanyol, les plataformes ciutadanes que van guanyar les eleccions de 2015 són l’evidència d’aquest avanç, però a d’altres ciutats d’Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica també han sorgit experiències que estan demostrant la seva capacitat transformadora en l’àmbit local.

El municipalisme no és una idea nova. A Catalunya existeixen precedents, des de l’anarquisme llibertari fins al republicanisme. Hi ha qui afirma que municipalisme és autogovern local, i qui afirma que és una estratègia política que prioritza l’acció local enfront d’altres nivells, com l’estatal o el global. Amb la renovada presència al món i els reptes que es presenten en l’actualitat, a què ens referim quan parlem de “nou municipalisme”? Com s’expressa la radicalitat democràtica en els governs locals? I quines eines tenim des de l’escala municipal per garantir l’accés als drets bàsics i defensar i produir béns comuns més enllà de les lògiques publicoprivades?

Amb l’objectiu d’aprofundir en totes aquestes qüestions i compartir diferents punts de vista i experiències, La Comuna, l’Escola del Comú, organitza el 6 i 7 d'octubre la primera edició de Municilab, un espai de reflexió, creació i acció al voltant del paper de les ciutats al món i les noves formes de fer polítiques de proximitat i transformació social.

Municilab vol apropar-se a la gent comuna que forma part de candidatures municipalistes i ciutadanistes d’àmbit català i estatal, de moviments socials i col·lectius organitzats de la ciutat i d’arreu del territori, a joves estudiants, a treballadores i a qualsevol altra persona que vulgui conèixer, reflexionar i contribuir a desenvolupar noves formes d’incidència política i social.

Aquestes jornades han de permetre analitzar i portar al debat obert la situació i els reptes actuals i futurs dels municipis i dels seus governs locals, en el marc de quatre qüestions o hipòtesis de partida:

 1. Municipalisme: el paper dels municipis al món. Capacitat d’incidència i transformació social a través de dinàmiques territorials, socioculturals i polítiques coordinades entre els governs locals, la xarxa municipalista i els agents dels territoris.
 2. Radicalitat democràtica: pràctiques basades en l’ètica, la transparència i la participació de la gent comuna en les decisions que afecten les seves vides. L’expressió d’aquesta radicalitat en els governs locals rau en la cultura organitzativa i els models de gestió de les corresponents institucions i polítiques.
 3. Defensa i producció de béns comuns: polítiques i accions que permetin garantir els drets humans i socials i defensar i produir béns comuns més enllà de les lògiques publicoprivades. El dret a la ciutat també ha de ser abordat sota aquest prisma.
 4. Producció, difusió i hegemonia cultural: mecanismes que permeten transmetre valors i formes creatives d’aproximar-nos i d’interpretar el món, que donen lloc a noves pràctiques i relacions socials.

Per a aquesta primera edició, hem previst dos dies intensos i emocionants amb:

 • Més de 30 sessions i tallers de reflexió, debat, creativitat i acció col·lectiva
 • 2 grans actes públics amb participants de reconegut prestigi
 • Activitats paral·leles promogudes per candidatures municipalistes i entitats diverses
 • Fira editorial independent
 • Presentacions de publicacions i projectes audiovisuals amb la participació dels autors i les autores
 • Programa d’activitats per a la canalla i espai de cures per a nenes i nens
 • Festa final amb concerts i espectacles.