Què és

Els últims anys, el municipalisme –ja sigui des dels pobles, des de les ciutats o des de les regions metropolitanes– està prenent força i legitimitat com a aposta política per fer front a un sistema econòmic injust que provoca desigualtats i amenaça l’estabilitat ecològica, per fer front també a la crisi del sistema polític actual que s’allunya de les demandes de la gent, i a l’auge de l’extrema dreta basada en la por i la diferenciació. A l’estat espanyol, les plataformes ciutadanes que van guanyar les eleccions de 2015 són l’evidència d’aquest avanç, però a d’altres ciutats d’Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica també han sorgit experiències que estan demostrant la seva capacitat transformadora en l’àmbit local.

El municipalisme no és una idea nova. A Catalunya existeixen precedents, des de l’anarquisme llibertari fins al republicanisme. Hi ha qui afirma que municipalisme és autogovern local, i qui afirma que és una estratègia política que prioritza l’acció local enfront d’altres nivells, com l’estatal o el global. Amb la renovada presència al món i els reptes que es presenten en l’actualitat, a què ens referim quan parlem de “nou municipalisme”? Com s’expressa la radicalitat democràtica en els governs locals? I quines eines tenim des de l’escala municipal per garantir l’accés als drets bàsics i defensar i produir béns comuns més enllà de les lògiques publicoprivades?

Municilab son unes jornades anuals que van néixer al 2017 a iniciativa de La Comuna Escola del Comú i que, amb la seva segona edició, es consoliden com un espai de trobada municipalista de candidatures, moviments socials i ciutadania per compartir experiències, reflexionar i aprofundir en el debat sobre el paper de les ciutats al món i les noves formes de fer polítiques de proximitat i transformació social. 

A la 2a edició de Municilab, que va tenir lloc el 26 i 27 d’octubre de 2018, els debats es van centrar en el treball en xarxa dels governs locals i de les organitzacions, i el repte d'elaborar agendes comunes de diferent escala i polítiques que garanteixin els drets socials i defensin els béns comuns. En canvi, la programació de la primera edició va emmarcar els quatre temes principals: municipalisme, radicalitat democràtica, defensa i producció de béns comuns, i producció, difusió i hegemonia cultural. Pots veure els vídeos dels debats i entrevistes a algunes de les seves protagonistes al Youtube i les fotos a l’àlbum de Flickr.