Sessions internes de treball

Les sessions internes estan exclusivament adreçades a les persones i entitats que hagin estat convidades per les organitzacions que promouen aquestes activitats. Es pretén tenir un espai de trobada intern entre les organitzacions a fi de treballar algunes qüestions concretes que estan relacionades amb els objectius de Municilab. 

26 d'octubre 12:00 Sessions internes de treball