Contribucions i actes paral·lels

Activitats i trobades autogestionades i paral·leles al programa oficial de Municilab que promouran la relació, la complicitat i el treball en xarxa de candidatures municipalistes i d’entitats i col·lectius que hagin presentat una proposta relacionada amb alguna de les qüestions centrals de les jornades.

6 d'octubre 14:00 - 20:00 Contribucions i actes paral·lels
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Contribucions i actes paral·lels
7 de octubre 09:00 - 20:00 Contribucions i actes paral·lels
7 de octubre 11:00 - 13:00 Contribucions i actes paral·lels
7 de octubre 11:30 - 13:00 Contribucions i actes paral·lels
7 de octubre 16:00 - 18:00 Contribucions i actes paral·lels
7 de octubre 16:00 - 17:30 Contribucions i actes paral·lels