Debat i reflexió: béns comuns

Aquest itinerari girarà entorn de les polítiques i accions que permeten garantir els drets humans i socials i defensar els béns comuns: el dret a la ciutat vinculat al model urbà, a la mobilitat i a l’espai públic, les polítiques a favor del veïnatge i la garantia d’accés a drets bàsics com l’habitatge, l’energia, la seguretat, etc.

6 d'octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: béns comuns
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 11:30 - 13:00 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: béns comuns