Debat i reflexió: radicalitat democràtica

Entenem per radicalitat democràtica una manera de funcionar basada en l’ètica, la transparència i la participació de la gent comuna en les decisions que afecten les seves vides. L’expressió d’aquesta radicalitat en els governs locals rau en la cultura organitzativa i els models de gestió de les corresponents institucions i polítiques. Analitzarem i debatrem diverses experiències innovadores que s’estan portant a terme.

6 d'octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: radicalitat democràtica
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: radicalitat democràtica
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: radicalitat democràtica
7 de octubre 11:30 - 13:00 Debat i reflexió: radicalitat democràtica
7 de octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: radicalitat democràtica