Debat i reflexió: municipalisme

Reflexionarem sobre el paper polític dels municipis al món. Repassarem els precedents i la tradició municipalista i analitzarem la capacitat de transformació social que tenen avui les poblacions, des de l’àmbit català fins a la xarxa de Ciutats Sense Por.

6 d'octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: municipalisme
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: municipalisme
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: municipalisme