Totes les activitats

6 d'octubre 14:00 - 20:00 Programació Canalla i ludoteca
6 d'octubre 14:00 - 20:00 Fira editorial
6 d'octubre 14:00 - 20:00 Contribucions i actes paral·lels
6 d'octubre 15:00 - 16:30 Tallers de creativitat i acció 
6 d'octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: municipalisme
6 d'octubre 16:00 - 19:00 Programació Canalla i ludoteca
6 d'octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: béns comuns
6 d'octubre 16:00 - 17:30 Debat i reflexió: radicalitat democràtica
6 d'octubre 16:30 - 17:30 Tallers de creativitat i acció 
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: municipalisme
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: béns comuns
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Contribucions i actes paral·lels
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Projeccions i presentacions 
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Tallers de creativitat i acció 
6 d'octubre 18:00 - 19:30 Debat i reflexió: radicalitat democràtica
6 d'octubre 20:00 - 21:30 Actes públics
7 de octubre 09:00 - 20:00 Programació Canalla i ludoteca
7 de octubre 09:00 - 20:00 Fira editorial
7 de octubre 09:00 - 20:00 Contribucions i actes paral·lels
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: municipalisme
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: béns comuns
7 de octubre 09:30 - 11:00 Tallers de creativitat i acció 
7 de octubre 09:30 - 11:00 Debat i reflexió: radicalitat democràtica

Pàgines