Tonet Font

Arquitecte i assessor d'alcaldia sobre pla de barris a l'Ajuntament de Barcelona.