Oriol Estela

Coordinador general de l'Associació Pla estratègic metropolità de Barcelona.