Núria Benach

Professora de Geografia humana a la Universitat de Barcelona. Interessada per les noves tendències del pensament gogràfica, els discursos sobre les transformacions urbanes i la construcció socioespacial de la diversitat; ha investigat sobre les representacions urbanes en períodes d'intensa transformació, com els canvis en la imatge de Barcelona durant els Jocs Olímpics, els canvis derivats de l'arribada d'onades migratòries o l'impacte del turisme urbà massiu.