Marco Aparicio

Professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona i President de l'Observatori DESC.