Janet Sanz

tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, direcció de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat