Helena Cruz

Geògrafa, investigadora a l’IGOP-UAB

Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Gestió Urbana per la Erasmus Universiteit Rotterdam. Actualment, és investigadora a l’IGOP i a l’IERMB i docent a l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani (centre adscrit a la Universitat de Girona).