Gemma Ubasart

Professora de la Universitat de Girona i doctora en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona. DEA en Dret i Master Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials per la UB. He assolit també l'Internacional Diploma in Critical Criminology expedit per 8 universitats europees i nordamericanes. Postgrau CIS en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades.