Anna Vergés

Directora de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona