Contacte

Si vols informació sobre Municilab, pots escriure a info@municilab.cat.

Si vols rebre més informació directa i actualitzada sobre les properes jornades de La Comuna, pots apuntar-te al canal de Telegram: 
https://t.me/escoladelcomu.

Premsa
Per a qüestions de premsa, pots adreçar-te a premsa@municilab.cat