Xarxes polítiques i institucionals: des de l’àmbit català fins a les Ciutats Sense Por i les xarxes globals

Què vol dir treballar en xarxa des del municipalisme i per què es tracta d’una estratègia desitjable en el context actual? Quins tipus de xarxa existeixen o poden existir? Com es pot treballar en xarxes més o menys formals a diferents nivells, des del català fins al global?