Valors del municipalisme transformador

Es tractaran els aspectes teòrics i ideològics dels comuns en relació amb el municipalisme. La radicalitat democràtica i el canvi en la concepció de la propietat són les claus del desenvolupament del municipalisme transformador, en relació amb la proximitat i la ciutat. Més municipalisme vol dir més autonomia i més democràcia. Quan parlem de municipalisme, parlem del conjunt de forces transformadores (públiques i socials) que defensen i s'organitzen per ampliar la democràcia participativa i directa. Barcelona té una història llarga en l'aplicació d'aquests principis, ja sigui fomentant formes de gestió d'usos de la propietat alternatius a la privada o aplicant reglaments de participació. A partir d'aquests valors abstractes, però sobretot a partir de les experiències pràctiques, en aquesta sessió abordarem les oportunitats, reptes i també els límits del municipalisme del segle XXI.