Traficants d’informació: la importància estratègica de democratitzar el sistema de mitjans

El dret a la informació està greument amenaçat. Els grups industrials i financers han estés el seu domini sobre els grans mitjans de comunicació privats i han fet de la informació una mercaderia més, sotmesa a les regles del mercat. Paral·lelament, les administracions central i autonòmiques, en mans de la dreta, han retallat als mitjans públics els recursos necessaris per exercir la funció de servei a la societat; han fet un repartiment sectari dels permisos d’emissió en benefici dels grups privats; i han reformat les lleis per convertir les ràdios i les televisions públiques en corretges de transmissió dels governs. La concentració dels mitjans i dels recursos tecnològics porta a l’exclusió de la ciutadania dels circuits informatius, a la unilateralitat de les informacions; a la marginació de les veus crítiques amb el poder;a la confusió del que és informació, espectacle i entreteniment; i a la uniformització i l’empobriment culturals.