Taller participatiu: Deconstrucció del mur i construcció de la nostra ciutat

Presentarem un mur de maons de cartó de gran dimensió. Cada infant podrà desmuntar-ne una part, un maó, i amb aquest crear una construcció per a la nova ciutat: escola, cinema, cotxe... Així,
desmuntarem el mur per crear una nova ciutat. Per a infants  a partir de 6 anys.