Propostes per a un marc jurídic del Comú

L'objectiu d’aquesta activitat és fer propostes, més enllà de la possible aplicació del marc jurídic actual, plantejant el que seria un Dret dels Comuns que donés eines als diversos actors municipalistes a l'hora de plantejar les seves polítiques. El sistema en què s'incardina l'actual regulació dels béns i els serveis, el concepte de propietat, la priorització de l'anàlisi econòmica del dret davant de l'anàlisi sociojurídica, l'especial protecció del benefici econòmic per sobre del bé comú, el concepte d'administració pública (i el funcionament i l’estructura), l'actual paper de la ciutadania com a beneficiària de serveis, són factors que dificulten el desenvolupament de molts projectes. Volem obrir el debat sobre els canvis valents que s'han de donar per establir les bases d'un Dret dels Comuns.

Activitat organitzada per l’Observatori DESC.