Presentació de "Atlas del Cambio", una geografia política del canvi municipalista

Primera presentació pública del primer projecte realitzat de forma horitzontal i col·laborativa entre més de 40 agents municipalistes de tot l'Estat: l’Atlas del Cambio.
En molts territoris s'està mostrant que el canvi està en marxa i que hi ha alternativa al populisme d'extrema dreta, al neoliberalisme i al masclisme. Aquest projecte mostra com en el darrers tres anys s'ha anat implementant en les anomenades 'Ciutats del Canvi' un programa col·lectiu que les ha de fer els pilars d'una transformació en curs a tot l'Estat i part d'Europa. Aquest projecte també inclou el mapeig dels 40 agents municipalistes més actius a nivell estatal. Vine a descobrir i sumar-te al Canvi!