Polítiques locals davant la prostitució. Abordar el treball sexual i la trata des d'una perspectiva de drets i feminista

Quines polítiques han de dur a terme les ciutats del canvi davant la prostitució? Les ordenances s'han demostrat ineficaces i, a més, augmenten la vulnerabilitat de les dones que l'exerceixen. Per això, esdevé imprescindible situar-nos en un marc de drets. Proposem, doncs, un espai per compartir les realitats i experiències de diverses ciutats a l'hora de garantir els drets i la seguretat de les dones que exerceixen el treball sexual. Per altra banda, la lluita contra la trata amb finalitat d'explotació sexual és, sens dubte, un dels temes més preocupants per a les administracions locals, que sovint es topen amb la paràlisi d'ens autonòmics i estatals. Es plantejaran alguns punts claus per un abordatge des de la perspectiva de drets i feminista.