PechaKucha: Com hem canviat… o no? Experiències generacionals de l’activisme polític

Tenim una història de l’activisme, la militància, la participació en els moviments polítics i els partits que ha estat diversa, rica i amb diferents nivells d’intensitat. Intentarem, doncs, recuperar la memòria històrica a través de les exposicions breus de diferents persones que ens relataran les seves vivències personals; des dels anys quaranta fins a l'actualitat. Ens aproparem als inicis de l’activisme i militància de les persones convidades, a les diferents formes de participació i presa de decisions, i a les crisis o contradiccions a les que s’han hagut d’enfrontar. A continuació, veurem què ha canviat i com ens situem actualment davant la pràctica política; tot plegat per conèixer i empatitzar amb les diferents històries, visions, corrents i sensibilitats que conviuen a les nostres organitzacions.