Municipalisme i "Metropolitanisme": reptes i agendes comuns en el marc metropolità

La sessió constarà d'una introducció teòrica i d’un taller pràctic per analitzar quins són els límits reals de la metròpoli barcelonina i quins són els fenòmens que la caracteritzen, més enllà de la delimitació institucional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es debatrà sobre la importància d’aquesta identitat metropolitana per tal d’aconseguir una major qualitat de vida per a tota la ciutadania; i es tractaran les polítiques més significatives a escala metropolitana, tant les que ja es realitzen com les que convindria que adquirissin aquesta dimensió.

Amb intervencions a la fila zero per part de: Veva Català (Llobregat), Xavier Matilla (Vallès) i Ferran Saro (Besòs).