L'aigua com a bé comú. Rius i vida garantida a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Es donaran a conèixer els grans vincles que hi ha entre l’accés universal a l'aigua com a dret humà i la preservació dels rius i aqüífers en compliment de les directives europees. Aquest serà el punt de partida per identificar els elements més importants d’una possible política d’aigua per a Catalunya que pugui estar consensuada amb els diferents agents i moviments socials de l’aigua. 

Activitat organitzada per Aigua és Vida.