La gestió dels espais dels ports a les ciutats com a experiències d'apoderament ciutadà

Intercanvi d'experiències de gestió dels espais dels ports i d’acompanyament de polítiques locals que responguin a les necessitats del veïnatge; compartim les dificultats i els èxits de projectes en diferents ciutats, com ara ‘Tecendo Litoral’ de A Coruña, o ‘Pacte pel Litoral’ de Barcelona, i parlem de reptes futurs.
Una taula rodona a partir de la reflexió sobre els ports com a espais urbans de conflicte i d’apertura de debat. En resum, reflexionem sobre els espais portuaris com a bé comú.