La descentralització territorial a Barcelona per a l’enfortiment de la democràcia local

En aquesta sessió s’analitzaran les competències actuals dels òrgans de districte de l’Ajuntament de Barcelona (quina capacitat política i d’execució atorguen, amb quin pressupost real compten i com es distribueixen) i també com es planteja la descentralització territorial –amb mesures com ara l’elecció directa de les conselleres de districte– i les sinèrgies i relacions que es donen amb els seus agents.