La contractació pública social com a eina per a la transformació del model econòmic

La nova llei de contractació pública i l’aplicació que se n’ha fet als ajuntaments permetrà analitzar les mesures que s’han pres i l’impacte que han tingut en relació amb les empreses socials i les pimes, així com en matèria d’igualtat de gènere, innovació i serveis a les persones.