La ciutat del lloguer

Quines mesures necessiten les ciutats per fer del lloguer una forma d’accés a l’habitatge assequible i estable? Durant dècades, les polítiques d’habitatge a l’estat espanyol s’han adreçat de manera molt majoritària a promoure la compra hipotecària. No obstant això, l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008 va desvetllar que aquesta no és una forma de tinença tan segura com podia semblar. Cal acostar les ciutats a la normalitat europea, on la majoria de llars viuen en règim de lloguer. A tal efecte, cal abordar qüestions tan urgents com la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) o la defensa dels drets dels llogaters.