Fugim del llenguatge de les elits: pràctiques lingüístiques per democratitzar la política

Una nova manera de fer política requereix un llenguatge que s’allunyi del codi lingüístic dels polítics que ens han governat fins ara. Tant a l’hora d’escriure com a la d’adreçar-se al públic és indispensable emprar un llenguatge directe i sense artificis, a l’abast de tothom. Aquest taller donarà eines i recursos que facin possibles les condicions necessàries per comunicar de forma directa i sense artificis.