Esports: una eina clau per a la cohesió dels barris

Quina és la política esportiva de les ciutats del canvi? L'esport és una eina clau per a la cohesió social, la millora de la salut i l'establiment de vincles comunitaris. Pretenem conèixer bones pràctiques i models de gestió, així com escoltar veïnes i veïns, clubs esportius, gestors i persones usuàries.