Dret a la ciutat III: dret a l’espai públic

Immersos en un enfrontament cada cop més irreconciliable, mercat i democràcia són en realitat germans perquè ambdós són fills de la plaça. Les ciutats postindustrials s'han abocat a la reforma massiva dels espais públics per tal d'atreure inversors, turistes i grans esdeveniments, però aquesta aposta genera greus tensions. Davant l'extinció del veïnat de barri i el petit comerç de proximitat, cal preservar la condició d'àgora de l'espai públic: restablir la capacitat que té de redistribuir l'accés a la cultura, el lleure, la interacció social i l'intercanvi econòmic, així com potenciar el debat, la presa de decisions i la coproducció de polítiques sobre l'espai públic.