Dret a la ciutat II: dret a la mobilitat

La massificació del vehicle privat és potser un dels pitjors errors del segle XX. No només ha malmès greument les ciutats mixtes i compactes que havíem heretat del passat sinó que també ha provocat que desaprenguéssim de fer ciutats. El malbaratament energètic, la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic, la depredació territorial, la segregació socioespacial, la despesa pública en infraestructures faraòniques o l'ocupació desbordant d'espai públic són mals endèmics que només podem revertir amb una ciutat lliure de cotxes i basada en el caminar, la bicicleta i el transport col·lectiu, és a dir, en una mobilitat més justa i sensata.