De què parlem quan parlem de xarxes? El poder a la xarxa

La xarxa sembla dotada d'una sèrie de virtuts: és moderna, és cool, és democràtica, és horitzontal... Però potser convindria parar-se un moment per pensar com definir i analitzar les xarxes, les seves característiques i les seves dinàmiques, per veure que 'no és or tot allò que lluu'. A la sessió aprofundirem en l'univers de les xarxes, en especial en com es localitza i distribueix el poder en elles. 

Es proposa una dinàmica inspirada en el PechaKucha: els ponents realitzaran una sèrie de presentacions breus per introduir de forma polièdrica diferents aspectes de les xarxes des de  diferents perspectives (ciència, economia, sociologia, experiències pràctiques de moviments socials, etc.). Després, a partir del diàleg amb el públic, concretarem algunes de les preguntes clau a fer-nos quan ens plantegem construir una xarxa i possibles respostes davant dels reptes que se'ns presentaran.