Creativitat, idees i construcció de memes

En aquest taller partirem de les nostres pròpies experiències i farem servir diferents tècniques de creativitat per generar idees i construir mems en relació amb el dret a l’habitatge. Els mems són pràctiques que permeten transmetre fluxos d’idees de forma ràpida i independent dels mitjans de comunicació i que poden generar marcs alternatius d’interpretació i representació de la realitat.