Creació col·lectiva a través dels béns comuns

Es presentarà una proposta de treball cultural en la qual es fusiona la investigació, la creació i l’exhibició artística amb els elements comuns que compartim com a ciutadania. Entendrem els museus i centres de producció artística públics com espais de reflexió, creació i participació ciutadana.