Com es fa una bona economia metropolitana?

Quins són els factors que configuren una “bona economia local” que contempli la pluralitat d’opcions econòmiques i les diferents escales territorials, des del barri fins a la metròpoli? Quins són els aspectes sobre els quals cal incidir per construir una economia local/metropolitana més resilient? A través de l’anàlisi d’experiències de diverses ciutats europees, en aquest taller es treballaran propostes específiques per construir un relat de transformació de l’economia metropolitana de Barcelona.