Com cuiden les ciutats? Innovacions i reptes per abordar les cures des d'una perspectiva feminista i comunitària

Necessitem una ciutat que cuidi, i per això ens hem de cuidar i hem de cuidar. Però la cura suposa un repte, tant des del punt de vista de qui la rep, com per qui la duu a terme; i ho és també organitzar-la i gestionar-la des de l’esfera familiar, pública i comunitària. Des del municipalisme volem posar-la en el centre de les polítiques i per això cal reflexionar des d'una perspectiva feminista què entenem per cures i com s’ha distribuït la responsabilitat de les mateixes. Proposem abordar quins reptes socials i de gestió ens plantegen les cures i com seria possible innovar en les polítiques municipals a partir d'una introducció des de l'economia feminista i d’experiències pràctiques de gestió i articulació a nivell municipal.