Ciutats que no creixen

Un espai de reflexió al voltant de les ‘Ciutats que no creixen’, no només des de la perspectiva geogràfica o de limitació en l'espai, sinó també des de la pèrdua de context per al desenvolupament social i l’empobriment d’usos i activitats. Amb aquest enfocament s’abordaran aspectes com l’envelliment progressiu, el decreixement veïnal d’àrees específiques, la desaparició de certes activitats històriques i la limitació per a la generació de noves, i la pèrdua de diversitat d’usos per la superespecialització. Partirem d'experiències pràctiques per desgranar les múltiples i variades circumstàncies que generen aquesta situació, identificar els agents que hi intervenen i avaluar les conseqüències que comporta en la disminució de la qualitat de vida. L'anàlisi al voltant de la idea de "creixement" servirà d'eix unificador d'aquestes múltiples facetes per generar una visió de ciutat de futur i de les estratègies per a assolir-la.