Cap a una nova generació de xarxes (tecno)polítiques i ciutats democràtiques

Els moviments socials i algunes formes de govern emergents s’han convertit en veritables laboratoris de participació política i social, en què els usos polítics de tecnologies de la comunicació en xarxa han jugat un paper fonamental. En aquest taller s’identificaran les transformacions del poder, de la democràcia i de l’organització de la política en la societat en xarxa, es presentarà el projecte Decidim com a infrastructura democràtica publicocomuna i es dibuixaran nous models per construir espais de democràcia a diferents escales en l’era de les xarxes i en el marc dels nous governs del canvi.