Cap a un nou model d’acció comunitària

Una oportunitat d'apropar-nos a una manera diferent d'abordar la transformació social: l'acció comunitària, des de la visió dels serveis socials, la salut i l'educació. S’identificaran els punts forts i els límits de les experiències actuals, com a punt de partida per avançar cap a un model compartit a la ciutat de Barcelona.