Canviem les formes de gestió per canviar les polítiques: més enllà del cartipàs

Per dur a terme les polítiques publiques cal una estructura de gestió que les executi. Són les formes de gestió imperants les que necessitem per a fer la política que volem? Cal canviar-les? Què cal canviar? Quins nous models de gestió hem d'impulsar per a poder canviar les polítiques municipals? Durant dècades, els models de gestió a les administracions públiques han estat els models neoliberals: es volia passar d'una administració burocratitzada a una administració moderna amb models d'eficàcia empresarial. Aquest model ens ha portat deixar en mans privades serveis que havien de tenir la titularitat pública, aprimament de plantilles, falta de transparència dels organismes autònoms i empresarials..... És aquest el model de gestió que ara necessitem? Cal un nou model de gestor/a públic? Per a fer una nova política del comú necessitem un nou model de gestió basat en entendre que la ciutadania és un subjecte de drets i impulsar una administració realment democràtica que tingui en compte les diferències i desigualtats i impulsi models participats amb la ciutadania i del tot transparents.