Articulació d'una agenda municipalista europea

Sessió en què es presentaran les conclusions del cicle de debats 'Del barri a Europa', organitzats per Barcelona En Comú, amb la participació de la Comissió Internacional, entre febrer i juliol de 2018, i que mostren que un relat municipalista europeu és possible i necessari. Seguirà un debat en què es parlarà de la viabilitat, de la construcció i de l’expansió d’aquest relat municipalista en clau europea a nivell local i estatal, exposant exemples concrets de reptes locals, així com de polítiques i espais de la UE en què poder incidir.