Articulació d’un moviment creatiu per plantar cara als lobbies de la ciutat

Presentarem els treballs realitzats al matí pels dos grups de treball (gràfic i teatre) i pensarem com continuar treballant conjuntament, com organitzar-nos i quin calendari de treball podem seguir. I així podrem guanyar els especuladors en la lluita per la ciutat!