Acció a l'espai públic amb teatre de l'oprimit i de les oprimides

Aquest taller permetrà crear un marc comú per al diàleg entorn al dret a l’habitatge utilitzant la metodologia del teatre de l’oprimit/ les oprimides. Partint del cos, la veu, l’imaginari i l’experiència de cadascú, es proporcionaran recursos estètics per crear accions col·lectives a l’espai urbà, metàfores per maximitzar les reivindicacions polítiques. Volem reconèixer el potencial creatiu de cada persona com a forma d’activisme polític. Taller a càrrec d'uTOpia Barcelona.